Logo Sirius
Sirius

Wat is reiki?

Reiki is oorspronkelijk een Japanse geneeswijze. ”Rei” betekent universeel en ”Ki” levenskracht. Het is een term voor energie.
Bij Reiki is het de bedoeling in de energiebanen, de blokkades van het lichaam op te heffen. Zo kan negatieve energie het lichaam verlaten en positieve energie het lichaam binnenstromen. Dit kan op elk plekje in het lichaam gebeuren.

Reiki versnelt het vermogen van het lichaam om te genezen op fysiek, mentaal en spiritueel vlak. Het helpt je tevens om de verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven, om de vreugde van het jezelf-goed-voelen te vinden en te accepteren. Meer...
Reiki

Wat houdt de behandeling in?

Tijdens een reikibehandeling stroomt universele levensenergie door de handen van de gever in jouw lichaam.
Deze energie gaat door je kleren heen spontaan naar die plaatsen die niet in harmonie zijn Meer...

Wat kan reiki voor je doen?

Reiki kan je totaal in balans brengen Meer...

Reiki is universele energie vanuit het Universum en kan alleen positief gebruikt worden.